Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Aktualności

W kwietniu ostatni raz zapłacimy składki ZUS według starych stawek.

Od 1 kwietnia obowiązuje nowa wrtość składki wypodkowej.

Skladki ZUS nowej wysokości przedsiębiorcy zapłacą po raz pierwszy w maju 2018 roku .

Monimalne składki ZUS dla przedsiębiorców :

z chorobowym -1228,70 zł

bez chorbowego - 1163,39 zł

Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców :

z chorobowym - 519,28 zł

bez chorobowego - 503,84

06.04.2018

Osoby , których miesięczne przychody nie przekroczą kwoty 1050 zł nie będą musiały zgłaszać faktu prowadzenia działalności

gospodarczej, a co za tym idzie , nie będą zobowiązane do opłacania żadnych składek ZUS.

06.04.2018

"Ulga na start" - zwolnienie nowych przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy z opłacania składek ZUS. Półroczne zwolnienie z opłacania składki będzie  dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy . Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Nowe przepisy o półrocznycm zwolnieniu ze składki ZUS wejdą w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

06.04.2018

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł.

03.01.2018