Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł.

03.01.2018

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy mają obowiązek przekazać deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. Składa się je w formie elektronicznej. Wyjątkowo dokument pisemny mogą dostarczyć jedynie podmioty dokonujące rozliczenia za nie więcej niż 5 podatników.

03.01.2018

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT

(niezależnie czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza - mikrofirma

czy mały, średni czy duży podmiot), będzie musiał wysyłać co miesiąc w formie

elektronicznej JPK_VAT.

Ważne!
Pozostałe ewidencje (których nie będzie trzeba wysyłać do urzędu a jedynie posiadać na wypadek kontroli)

będą obowiązkowo prowadzone od lipca 2018. 

25.10.2017

Obowiązek kas online będzie wprowadzony stopniowo. W pierwszej kolejności zostanie nałożony na stacje benzynowe oraz firmy z branży motoryzacyjnej i wulkanizacyjnej – od 1 stycznia 2019 roku. W połowie 2019 r. nowe przepisy obejmą branżę gastronomiczną i budowlaną, a od 1 stycznia 2020 r. z fiskalizacji online będą musiały korzystać także zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele oraz kluby fitness. Nowelizacja ustawy pozwoli na śledzenie tego, co dzieje się z wystawianymi dokumentami.

Pozostali podatnicy ewidencjonujący sprzedaż na kasie rejestrującej - nie późżniej niż 31 grudnia 2022 r.

03.10.2017

Od 1 stycznia 2018 r. ZUS wprowadza nowe zasady 

opłacania składek - jedną wpłatę na indwidualny 

numer rachunku dla płatnika.

25.09.2017