Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Aktualności

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie , zobowiązani są do zapłaty składki za miesiąc czerwiec w terminie do

10 lipca 2018r.

05.07.2018

Osoby , których miesięczne przychody nie przekroczą kwoty 1050 zł nie będą musiały zgłaszać faktu prowadzenia działalności

gospodarczej, a co za tym idzie , nie będą zobowiązane do opłacania żadnych składek ZUS.

06.04.2018

"Ulga na start" - zwolnienie nowych przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy z opłacania składek ZUS. Półroczne zwolnienie z opłacania składki będzie  dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy . Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Nowe przepisy o półrocznycm zwolnieniu ze składki ZUS wejdą w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

06.04.2018

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł.

03.01.2018