Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Aktualności

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o niezgodności pomiędzy rozliczeniem rocznym w podatku dochodowym a plikiem JPK.

Jako nadawca maila widnieje fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej", autor podpisuje się jako „Koordynator JPK".

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik.

10.09.2018

Nowe wersje druków VAT-7, VAT-9M oraz Vat-8  należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 roku. Z kolei nowy druk VAT-7K stosować należy począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 roku.

Wersie obowiązujących druków; VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9), VAT-9M (8)

07.08.2018


Osoby fizyczne , których przychody z działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w roku 2018 jest to kwota 1050,00 zł ) jednocześnie osoby te w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej mogą prowadzić działalność nierejestrowaną .
W przypadku działalności nierejestrowanej nie istnieje obowiązek rejestracji w CEIDG, opłacania z tego tytułu składek ZUS oraz comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dochody osiągane z działalności nierejestrowanej będą opodatkowane według skali podatkowej i wykazane z pozostałymi dochodami w zeznaniu rocznym. Jest obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów.

27.07.2018

"Ulga na start" - zwolnienie nowych przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy z opłacania składek ZUS. Półroczne zwolnienie z opłacania składki będzie  dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy . Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Nowe przepisy o półrocznycm zwolnieniu ze składki ZUS wejdą w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

06.04.2018

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie wpłacać zaliczki na PIT i CIT, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekracza 1000 zł.

03.01.2018