Współpraca

Etapy współpracy z naszym biurem rachunkowym:

Pierwsze spotkanie w biurze.

Jego celem jest rozpoznanie Państwa potrzeb i w efekcie stworzenie indywidualnej oferty na świadczenie usługi dopasowanej indywidualnie dla każdego klienta.

Podpisanie umowy.

Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy klientem a naszym biurem rachunkowym.

Dostarczanie dokumentów.

Do dnia 7-go następnego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc, które niezbędne są do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Dokumenty mogą być również odebrane z siedziby Państwa firmy.

Stała miesięczna obsługa księgowo-kadrowa.

Po uzyskaniu informacji od Państwa firmy przygotujemy dla Państwa lisy płac, deklaracje ZUS, PIT , VAT oraz inne niezbędne dokumenty i przekazują je Państwu e-mailowo, w siedzibie biura rachunkowego lub w inny dogodny dla Państwa sposób .

Deklaracje podatkowe.

Nasze biuro rachunkowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza je do właściwych Urzędów Skarbowych. Istnieje także możliwość przygotowania druków przelewów bankowych na podatki i składki ZUS.

Archiwizacja dokumentów.

Dokumenty po zaksięgowaniu mogą być Państwu oddane lub mogą pozostać do zamknięcia roku podatkowego w siedzibie naszego biura rachunkowego w zależności od Państwa oczekiwań.